wnętrza

Proces projektowy

wnętrza

Meet&greet / zapoznanie
Meet&greet / zapoznanie

Zapoznanie się z Klientem decydującym się na współpracę. Jest to czas by się poznać, omówić zasady współpracy i jej przebieg. Spotkanie jest bezpłatne i niezobowiązujące. Może mieć formę spotkania na żywo, na Skype, rozmowy telefonicznej lub formę wymiany maili. Jeśli jest taka możliwość, zarówno w przypadku projektu wnętrza jak i projektu architektonicznego, sugerujemy spotkanie bezpośrednio na miejscu realizacji. Wizyta w projektowanym mieszkaniu, domu lub na działce nadaje kontekst przyszłym pracom projektowym oraz pozwala na wstępną weryfikację niektórych pomysłów i założeń z jakimi przychodzi do nas Klient.

Design brief / wywiad środowiskowy
Design brief / wywiad środowiskowy

Po zdecydowaniu się na współpracę i podpisaniu umowy na projekt, następną fazą w procesie projektowym jest spotkanie w celu poznania wymagań i oczekiwań Klienta dotyczących przeznaczenia i funkcjonalności wnętrz jak i zarówno poznanie gustu i upodobań co do stylistyki. Wtedy dyskutujemy też o potencjale budżetu oraz możliwościach na rozwiązania techniczne i materiałowe jakie nam daje. Po spotkaniu wysyłamy Klientowi wygodną do uzupełnienia ankietę w formie elektronicznej, która pomoże architektowi w spisaniu wytycznych projektowych.

Inwentaryzacja
Inwentaryzacja

Inwentaryzacja jest to dokładny pomiar wnętrz wraz ze sporządzeniem dokumentacji fotograficznej. Stanowi bardzo istotny etap procesu projektowego potrzebny do przygotowania rysunków wykonawczych. W momencie gdy inwestycja jest jeszcze na etapie projektu bądź realizacji – bazujemy wtedy na rysunkach technicznych dostarczonych przez Inwestora, a samą inwentaryzację wykonujemy niezwłocznie kiedy taka możliwośc się pojawi.

Wstępna koncepcja
Wstępna koncepcja

Architekt na podstawie zebranych wcześniej informacji wykonuje w zależności od potencjału wnętrza od 2 do 3 różnych wariantów aranżacji wnętrz w formie rysunków technicznych i uproszczonego, monochromatycznego modelu 3D, które są omawiane wspólnie Klientem.

W przypadku rysunków technicznych są to zwymiarowane układy funkcjonalne w formie rzutów pomieszczeń widzianych z góry z naniensionymi zabudowami stałymi, meblami ruchomymi i sanitariatami. Rysunki te oraz model 3D mają na celu przedstawienie Klientowi możliwych wariatów aranżacji wnętrz, potencjału “ustawności” pomieszczeń oraz dostępnemu miejscu.

Szkic rozplanowania budżetu
Szkic rozplanowania budżetu

Wstępne zestawienie budżetowe wyposażenia wnętrz oraz wszelkich prac wykończeniowych i stolarskich w oparciu o ustalony przez Klienta budżet.

Szkic ma na celu ustalenie planu i priorytetów dystrybucji środków finansowych na realizację projektu wnętrz.

Wizualizacje
Wizualizacje

Po akceptacacji wstępnej koncepcji przechodzimy do przygotowania Klientowi fotorealistycznych wizualizacji komputerowych, które przedstawiają efekt końcowy jak prezentować się będą wnętrza po ukończeniu plac wykończeniowych.

Klient ma możliwość dwukrotnego wprowadzenia poprawek do wizualizacji.

Kosztorys
Kosztorys

Szczegółowe zestawienie wszystkich użytych w projekcie elementów wyposażenia wnętrz (w tym zabudowy stolarskie) wraz z kosztami robocizny ekip budowlanych. W skład kosztorysu wchodzą ceny ilość oraz potrzebnych do zakupu materiałów.

Projekt wykonawczy
Projekt wykonawczy

Po zaakceptowaniu kosztorysu oraz projektu koncepcyjnego wykonujemy szczegółowy projekt wykonawczy, który zawiera wszelkie niezbędne rysunki techniczne oraz informacje potrzebne ekipom remontowym, wykonawczym oraz stolarzom do zrealizowania projektu. Projekt wykonawczy przekazujemy w formie drukowanej oraz dokumentacji elektronicznej.

Nadzór autorski i zamówienia
Nadzór autorski i zamówienia

Finalnym etapem procesu projektowego jest nadzór autorski nad realizacją wnętrz. Na tym etapie Klient uzgadnia z nami zakres nadzoru tj.: kwestię wsparcia w przygotowaniu ofert na realizację wnętrz, harmonogram wizyt na budowie, ich ilość i częstotliwość oraz kwestię przygotowania zbiorczego kosztorysu budowy.

Nadzór autorski pomaga odciążyć Klienta w związku z czaso i pracochłonnym procesem realizacji wnętrz, pozwala uniknąć niepotrzebnych błędów realizacyjnych, wyłapać oraz naprawić te już popełnione jak również trzymać rękę na pulsie w kwestii budżetu na realizację poprzez unikanie niepotrzebnych kosztów oraz gromadzenie wachlarza ofert i wybieranie tych najbardziej optymalnych dla Klienta.